Aayushyatale kahi kalat nahi


Aayushyatale kahi kalat nahi
kadhi kadhi divahi shant jalat nahi
savli denarech kartat karar uhnashi
pazarnare dolech kheltat jivashi
sobat asnarech tase dur astat
paulvatach gurphatun taktat
varyachi takrar pananna karta yet naste
niytiche ganit kadhi mandta yet naste
aayushyat tase naste kahi betlele
aayusha ek utter prashn thauk naslele.
Aayushyatale kahi kalat nahi Aayushyatale kahi kalat nahi Reviewed by Hanumant Nalwade on October 06, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.