म्हणून त्या कविता मी परत वाचत नाही म्हणून त्या कविता मी परत वाचत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

अनपेक्षित भेट

March 07, 2011
आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......
अनपेक्षित भेट अनपेक्षित भेट Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

वेड मात्र तुझे आहे

March 07, 2011
झोप माझी असली तरी स्वप्न मात्र तुझे आहे रंग माझे असले तरी चित्र मात्र तुझे आहे ह्रदय माझे असले तरी ध्यास मात्र तुझा आहे नजर माझी असल...
वेड मात्र तुझे आहे वेड मात्र तुझे आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

आठवणी

March 07, 2011
बालपणीच्या पावसातील आठवणी आठवतात अजुनही मला ते पावसाळ्यातील दिवस शाळेत जायचा देखील जेव्हा यायचा मला आळस आठवतो पावसासोबत येणारा तो गार ग...
आठवणी आठवणी Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

फक्त तुला भेटण्यासाठी

March 07, 2011
मी सुदधा खिडकिच्या गजातुन पाउस बघत असतो "कशी आहे ती सांग ना रे"अस सारख त्याला विचारत असतो..... तुझ्या सोबत धुन्द भिजलेल्या छळ...
फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुला भेटण्यासाठी Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

आयुष्य जगतांना

March 07, 2011
आयुष्य जगतांना असाही वागावं लागतं... मन कडू आसतान्ना गोड़ बोलावं लागतं.. जगण्याचे सारेच प्रयत्न फोल ठरत जातात.. खपल्या काढल्या की जखमां ...
आयुष्य जगतांना आयुष्य जगतांना Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5

तेव्हा तुझी आठवण येते ....

March 07, 2011
कोणत्या मधुर रात्रि जेव्हा कोनी सोबत नसते तेव्हा तुझी आठवण येते ... आकाशात जेव्हा एकट्या चंद्राला बघत असतो तेव्हा तुझी आठवण येते ... जेव...
तेव्हा तुझी आठवण येते .... तेव्हा तुझी आठवण येते .... Reviewed by Hanumant Nalwade on March 07, 2011 Rating: 5
एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची Reviewed by Hanumant Nalwade on March 03, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.