प्रेम हे असच असत

प्रेम हे असच असत.... करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत...
उमगल तरी समजत... नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत...
ती फक्त त्या दोन जीवांनाच माहित असते. लोक म्हणतात काय असत प्रेमात..
पण मी म्हणतो करून बघा एकदा.. काय नसत प्रेमात...? प्रेम हे सांगून होत नसत...
मित्रानो ते झाल्यावरच कळत असत.. दोन जीवांना जोडणारा तो एक नाजूक धागा असतो...
दोन हृदयांची स्पंदने एकमेकांना ऐकवणारा एक भाव असतो... प्रेमाची परिभाषाच खूप वेगळी असते... दोन शब्दात ती कधीच समजत नसते .... म्हणूनच प्रेम हे असच असत पण ते खूप खूप सुंदर असते
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade