Results for तुझ्याच साठी मागतो

तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना

September 09, 2014
एकदा एका प्रियासी ने आपल्या प्रियकराला विचारले  तू मला नेहमी तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना? जसं मी तुला माझ्या हृदयात ठेवलं आहे तसं  तेव्हा प्रि...
तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

तारुण्यावर तुझ्या

July 24, 2013
अशाच एका तळ्याकाठी ... अशाच एका तळ्याकाठी बसली होतीस तू??? आठवणीत कोणाच्या रमली होतीस तू???? निळ्याभोर आकाशातील उनही तुला लाजले??? नको तु...
तारुण्यावर तुझ्या  तारुण्यावर तुझ्या Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.