जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते,
आनन्द दाखवायला "हास्यची" गरज नसते,
दुःख दाखवायला "आसवान्ची " गरज नसते,
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते
ति म्हणजे " मैत्री


जो रक्ताची नातीच काय पण परक्याला पण खेचून आणतो
आपल्या ही मनाला तो जवळचा करून ठेवतो
आपल्या सुख दु:खात तो स्वत:ला सामावून घेतो
हीच मैत्री .......तो विश्वाचा एक धागा असतो
जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते Reviewed by Hanumant Nalwade on February 27, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.