Results for एकदा एकटी राहून पहा

उगीचच वाटेकड पहायच

August 23, 2013
"प्रेम" उगीचच वाटेकड पहायच नसत , हृदय मात्र धडधडत असत , मनातल्या मनात झुरायच असत , याचच नाव प्रेम असत । सुनहरी स्वप्न पहायची ...
उगीचच वाटेकड पहायच उगीचच वाटेकड पहायच Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2013 Rating: 5

काही माणसे एकटी असतात

July 30, 2013
मीठामुळे पदार्थाला चव येत असलीतरी मीठ चवदार नसत . काही माणसे एकटी असतात अन एकटीअसतात तेंव्हा बरिनतल्या मीठासारखी खारट असतात .पण ती जेंव्हा ...
काही माणसे एकटी असतात काही माणसे एकटी असतात Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

भेटायचंच राहून गेल

July 25, 2013
किती दिवस झाले ना .......... तुला हसताना नाही पाहिलं खळाळनाऱ्या तुझ्या हास्यात माझ हसायचं राहून गेल .......... किती दिवस झाले ना .............
भेटायचंच राहून गेल भेटायचंच राहून गेल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 25, 2013 Rating: 5
एक पहाट तुझ्या नजरेने पहावी एक पहाट तुझ्या नजरेने पहावी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 15, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.