Saturday, September 7, 2013

टिक टिक वाजते डोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
कभी नभी कधी जमी संपते अंतर झोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात

नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने
सोचू तुम्हे पलभरही बरसे सावन जोमाने
शिंपल्यांचे शो-पीस नको जीव अडकला मोत्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात

सूर ही तू ताल ही तू रुठे जो चांद वो नूर हे तू
आसू ही तू हसू ही तू ओढ मनाची हुरहूर तू
रोज नवे भास तुझे वाढते अंतर… श्वासात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात

कभी नभी कधी जमी संपते अंतर झोक्यात
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात
Reactions: