फक्त तू

January 04, 2014
फक्त तू.. शांत शांत दिसणारी, अन खूप गोड हसणारी... कधी कधी अबोल ,तर कधी कधी खूप बोलणारी... कसल्यातरी विचारात ,नेहमीच गुंग असणारी.....
फक्त तू फक्त तू Reviewed by Hanumant Nalwade on January 04, 2014 Rating: 5
तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on January 04, 2014 Rating: 5

माझ्या स्वप्नात का येते ती

January 03, 2014
जवळ नसताना आभास घडवते ती.. तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती.. माझ्या स्वप्नात का येते ती..? समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा हवा हवासा वाट...
माझ्या स्वप्नात का येते ती  माझ्या स्वप्नात का येते ती Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5
कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5

शेवटचा SMS

January 03, 2014
...........शेवटचा SMS ........... रोज सकाळपासून त्याची कटकट  तिला sms ची घरातून निघाल्यापासून  घरी पोहोचेपर्यंत तिनेही निक्षून सांगितलं त...
शेवटचा SMS शेवटचा SMS Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5

नंतरही तेवढे करशील का

January 03, 2014
काल पुन्हा स्वप्नात आलीस अशीच रोज येशील का... स्वप्नात येउन "कीस्" घेतला असाच रोज घेशील का.. रोज matching ड्रेस घालत अशीच माझी ...
नंतरही तेवढे करशील का नंतरही तेवढे करशील का Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.