माझ्या स्वप्नात का येते ती

जवळ नसताना आभास घडवते ती..
तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती..
माझ्या स्वप्नात का येते ती..?
समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा
हवा हवासा वाटत मंद सहवास तिचा
का कळेना माझ्या स्वप्नात का येते ती..?
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade