Results for स्वप्नात आली

एक स्वप्न अपुर्णच

September 01, 2014
एक स्वप्नासाठी माणूस हरवून जातो, स्वप्नपूर्ण करण्यासाठी स्वतःलाही विसरून जातो, स्वप्न होइल पूर्ण म्हणून धडपडत राहतो, धडपडता धडपडता ...
एक स्वप्न अपुर्णच एक स्वप्न अपुर्णच Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2014 Rating: 5
स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्या स्वप्नात का येते ती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 01, 2013 Rating: 5
स्वप्न माझे, मी गेल्यानंतर काय हवे स्वप्न माझे, मी गेल्यानंतर काय हवे Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5

गोड नातं असतं

July 30, 2013
दोन अनोळखी जीव कधीन भेटलेले वेगवेगळ्या वातावरणात कुठेतरी वाढलेले लग्न बंधनात अडकल्यावर इतके एकरूप कसे होतात.... काहीच नातं नसतांना रक्ताच्...
गोड नातं असतं गोड नातं असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

प्रेमाचे नाते असेच असते

July 21, 2013
ओळख ना पाळख असते तरी हि त्याची खरी गरज असते नको असतो अबोला त्याचा त्याच्या शब्दांना ऐकायची हृदयाला सवय असते एकदा जुळले हि बंध मग .... हे ना...
प्रेमाचे नाते असेच असते प्रेमाचे नाते असेच असते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 21, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.