Tuesday, October 15, 2013

सुख असतं

स्वप्न पुर्ण झालं
नाही तर रडायचं नसतं...!
रंग उडाले म्हणुन चित्र
फाडायचं नसतं....!
फक्त लक्षात ठेवायच असतं
सर्वच काही आपल नसतं...!
आपल्या दुःखात कदाचित
दुसऱ्याच सुख असतं....!


Reactions: