Results for मी हसत उत्तर दिले
तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो Reviewed by Hanumant Nalwade on January 24, 2015 Rating: 5

मी हसत उत्तर दिले

December 09, 2013
कुणीतरी मला विचारले, ती कुठे आहे. मी हसत उत्तर दिले.... माझ्या श्वासात, माझ्या हृदयात, माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात.... यावर पुन्हा वि...
मी हसत उत्तर दिले मी हसत उत्तर दिले Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं Reviewed by Hanumant Nalwade on July 25, 2013 Rating: 5

दिलेस तरी चालेल

July 24, 2013
तू मला का आवडतोस? मला नाहीमाहित, पण खूप आवडतोस, इतकचमलामाहित... ना तू राजकुमार, ना तू खूपसुंदर, तरीही तू खूप छळतोस मला, किती लाजल्यासारखं ...
दिलेस तरी चालेल दिलेस तरी चालेल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.