Thursday, July 25, 2013

फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट..... कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट.. आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं..... सगळीउत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.... फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं..... कधी चुकलं तर सावरणारं पाऊलं..... नेहमी ऊगवणारी सुंदर सकाळ.... हवीहवीशी वाटणारी रम्यसंध्याकाळ...... प्रेम म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा..... अन् जणू दरवळणारा मारवा..... अंगावर घ्यावा असा राघवशेला.... एकदा घेतला तरीबस्स असा अमृतप्याला..... ऐकत रहावी अशी हरीची बासरी..... अस्मानीची असावी जशी एक परी..... प्रेम म्हणजे अत्तराचीईवलीशी कुपी.... दु:खावरची हळुवार जादूचीझप्पी..... मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात..... नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ..... सोबत रहा तू फक्त.. इतकंचं एक मागणं आहे... तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे......
Reactions: