Results for दिलेले वचन

दिलेस तरी चालेल

July 24, 2013
तू मला का आवडतोस? मला नाहीमाहित, पण खूप आवडतोस, इतकचमलामाहित... ना तू राजकुमार, ना तू खूपसुंदर, तरीही तू खूप छळतोस मला, किती लाजल्यासारखं ...
दिलेस तरी चालेल दिलेस तरी चालेल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील मुलीच्या नाजूक भावना

May 19, 2012
♥ ५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, मी हळूच रोज त्याच्या दप्तरातील चोकलेत काढणे पण तरी त्याचे ... नेहमी तिथेच चोकलेत ठेवणे. ♥ १० वर्ष...
मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील मुलीच्या नाजूक भावना मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील  मुलीच्या नाजूक भावना Reviewed by Hanumant Nalwade on May 19, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.