मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील मुलीच्या नाजूक भावना

♥ ५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, मी हळूच रोज
त्याच्या दप्तरातील चोकलेत काढणे पण तरी त्याचे
... नेहमी तिथेच चोकलेत ठेवणे.

♥ १० वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, एकत्र अभ्यास
करताना पेन्सिल घ्यायच्या बहाण्याने
मुद्दामहून त्याने माझ्या हाताला केलेला स्पर्श.

♥ १५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
आम्ही शाळा बुडवल्या मुळे पकडले गेल्यावर त्याने
स्...वताहा एकट्याने भोगलेली शिक्षा.

♥ १८ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, शाळेच्या निरोप
समारंभात त्याने मारलेली मिठी आणि खारट आश्रू पीत
पुन्हा भेटण्याची ठेवलेली गोड अपेक्षा.

♥ २१ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, माझ्या कॉलेज
ची सहल गेलेल्या ठिकाणी त्याने त्याचे कॉलेज बुडवून अचानक
दिलेली भेट.

♥ २६ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, गुढग्यावर बसून
हातात गुलाबाचे फुल घेऊन त्याने मला लग्ना साठी केलेली मागणी.

♥ ३५ वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, मी दमले आहे हे बघून
त्याने स्वताहा केलेला स्वयंपाक.

♥ ५० वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, तो आजारी असून,
बरेच दिवस बेड वरच असूनसुद्धा मला हसवण्यासाठी त्याने
केलेला विनोद.

♥ ६० वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, त्याने शेवटचा श्वास 

घेताना पुढल्या जन्मात लवकरच भेटण्याचे दिलेले वचन.

Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade