Results for तीचे डोळे खुप बोलतात
खुप सोप असतं कुणाचंही खुप सोप असतं कुणाचंही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

तीचे डोळे खुप बोलतात

July 30, 2013
ती बोलत तर नाही तीचे डोळे खुप बोलतात, मीफक्त पाहात राहतो पाय आपोआप तीच्याकडे वळतात. सतत कसला तरी वीचार करत असते, काय माहीत तीच्या मनात काय ...
तीचे डोळे खुप बोलतात तीचे डोळे खुप बोलतात Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

तु फक्त माझ्याशी बोलत जा

July 30, 2013
तु फक्त माझ्याशी बोलत जा... मीजरीभांडलो.. जरीतुझ्यावर चिडलो तरी ही प्रेम तुझ्यावरच करतो ना, मग तु फक्त माझ्याशी बोलत जा... तुला माहीत आहे...
तु फक्त माझ्याशी बोलत जा तु फक्त माझ्याशी बोलत जा Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

तर मी खुश आहे

July 24, 2013
फुला सारखी हसत राहिलीस .............. तर मी खुश आहे, मोकळेपणाने जगत राहलीस .............. तर मी खुश आहे, मी असं नाही म्हणत कि रोज मला भेट.....
तर मी खुश आहे तर मी खुश आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.