तर मी खुश आहे

फुला सारखी हसत राहिलीस .............. तर मी खुश आहे, मोकळेपणाने जगत राहलीस .............. तर मी खुश आहे, मी असं नाही म्हणत कि रोज मला भेट.......... दिवसातून फक्त एकदा जरी माझी आठवण काढलीस ............ तर मी खुश आहे "
तर मी खुश आहे तर मी खुश आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.