तर मी खुश आहे

फुला सारखी हसत राहिलीस .............. तर मी खुश आहे, मोकळेपणाने जगत राहलीस .............. तर मी खुश आहे, मी असं नाही म्हणत कि रोज मला भेट.......... दिवसातून फक्त एकदा जरी माझी आठवण काढलीस ............ तर मी खुश आहे "
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade