Results for ती किती वेडी आहे
त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले Reviewed by Hanumant Nalwade on February 09, 2015 Rating: 5

ती एक वेडी होती

May 25, 2012
ती एक वेडी होती............ .' दोघ एकत्र बसायचे अन् खुप बोलायाचे ... शणात रुसयाचे अन् शणात हसायचे .... एकमेकाशी बोलायाचे नाही ठरवायचे...
ती एक वेडी होती ती एक वेडी होती Reviewed by Hanumant Nalwade on May 25, 2012 Rating: 5
ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 11, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.