Results for जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे

कुठं तरी थांबवायला हवं

February 01, 2014
स्वप्न प्रत्यक्षात उतरायला बऱ्याच गोष्टींची गरज असते. त्या सर्व गोष्टी आपल्याला हव्या तशा आणि हव्या त्या वेळी हाताशी याव्या लागतात.त्या येत...
कुठं तरी थांबवायला हवं कुठं तरी थांबवायला हवं Reviewed by Hanumant Nalwade on February 01, 2014 Rating: 5

मी तुझी सावली आहे रे

October 07, 2013
जवान :- मी सीमेवर युद्धासाठी चाललो आहे, जर मी परत येऊ नाही शकलो तर तू दुसर्या मुलाशी लग्न कर. त्याची प्रेयसी :- (त्याच्याकडे बघून हसायला...
मी तुझी सावली आहे रे मी तुझी सावली आहे रे Reviewed by Hanumant Nalwade on October 07, 2013 Rating: 5
ह्या जगाची सुध्दा मला गरज नाही ह्या जगाची सुध्दा मला गरज नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5
जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे  जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 23, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.