Tuesday, July 23, 2013

जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे

आज प्रत्येक क्षण सुंदर आहे , माझ्या हृदयाततुझा आणि तुझाच चेहरा आहे, हे जग काहीही म्हणो दुनियाची पर्वा नाह जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे .

Reactions: