Wednesday, July 24, 2013

तर प्रेम म्हणतात

तु माझ्यापासून दूर माझ्या हृदयातआठवणींचे पूर
तुझ्या गोड आठवणीच मला दिवस रात्र स्मरतात ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात....
आपण एकमेकांना भेटलो काही काळ एकमेकांसाठी जगलो
स्वतःसाठी न जगता जेव्हा दोन जीव एकमेकांसाठी जगतात
ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात.....!!
Reactions: