Results for वेडं मन
मने मात्र कायमची तुटतात मने मात्र कायमची तुटतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

वेडं मन

August 26, 2011
जाता जाता आठवण म्हणून डोळ्यांत अश्रू तू देऊन गेलास माझ्या मनाला माझ्यापासूनच परकं करून गेलास रुसले हे मन माझे माझाशी आज बोलत नाही ...
वेडं मन वेडं मन Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.