वेडं मन


जाता जाता आठवण म्हणून डोळ्यांत अश्रू तू देऊन गेलास
माझ्या मनाला माझ्यापासूनच परकं करून गेलास

रुसले हे मन माझे माझाशी आज बोलत नाही
तू न माझा राहिलास हे त्या वेड्याला पटत नाही


कितीही समजावले तरी माझे तो मानतच नाही
तुझ्याच विचारात राहतो माझे दु:ख त्याला कळतच नाही

वेडं हे मन माझे तुझी वाट पाहणं सोडत नाही
तू परत कधीच येणार नाही कदाचित त्याच्या मनालाही हे पटत नाही
वेडं मन वेडं मन Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.