Results for विसरलेय मी

नशीब पण

December 16, 2013
नशीब पण कसं असतं ना, ज्या व्यक्ती बरोबर आपण खरंप्रेम करतो ती आपल्याला आयुष्यात कधीच भेटत नाही पण जे व्यक्ती प्रेमाला नुसतं खेळ समजून ख...
नशीब पण नशीब पण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

आठवण आली नाही

October 31, 2013
विसराव म्हटले पण विसरता येत नाही आठवणीच आभाळ मोकळ होतच नाही. आठवण आली नाही अस झालच नाही. आठवायला विसराव लागत विसरता माञ आलच नाही. ...
आठवण आली नाही आठवण आली नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on October 31, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.