Tuesday, July 30, 2013

हि प्रेमाची रंगत

तुझा चेहरा मी हृदयात ठेवून घेतलाय माझ्या नसानसात तो साठवून घेतलाय
उगीच नाही रस्त्यावर मी एकटा हसत चालता चालता तुलाच मी असतो बघत
लोकांना उगीच वाटत माझे ओठ कसे हलतात मी एकटा असूनही ते कुणाशी बोलतात
फक्त मला माहित असत तू आहेस माझ्या सोबत कुणालाही कशी कळेल हि प्रेमाची रंगत ...
Reactions: