Results for मी प्रश्न मी मीच उत्तर

फक्त प्रश्न

September 09, 2014
कॉलेजच्या धुंद वातावरणात ती भेटते. फुलासारखे फुलायचे ..... फुलपाखरासारखे फुलांवर झुलायचे हे दिवस. खट्याळ.....उनाड...... स्वछंदी...... आनं...
फक्त प्रश्न फक्त प्रश्न Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

मी प्रश्न मी मीच उत्तर

December 04, 2013
“कधी ओंजळीत, मी कधी पानांवरती कधी संथ मी, कधी मी लाटांवरती कधी डॉळ्यांतुनी मी कधी श्वासातुनी झरतो, ओघळतो मी गालांवरती” ......मी प्रश्न...
मी प्रश्न मी मीच उत्तर मी प्रश्न मी मीच उत्तर Reviewed by Hanumant Nalwade on December 04, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.