तुझ्यावर खुप प्रेम करावेसे वाटतंय
खुप दिवस गेले तुझ्या आठवणीत
आता तुला पाहावेसे वाटतंय...
तुझ्या प्रेमात मन गुंतवुन द्यावेसे वाटतय
अगदि खरं सांगतो तुझ्याशिवाय
जगु शकत नाहि आता फक्त मरावस... वाटतंय...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top