Results for मला खुपदा प्रश्न पडतो

फक्त प्रश्न

September 09, 2014
कॉलेजच्या धुंद वातावरणात ती भेटते. फुलासारखे फुलायचे ..... फुलपाखरासारखे फुलांवर झुलायचे हे दिवस. खट्याळ.....उनाड...... स्वछंदी...... आनं...
फक्त प्रश्न फक्त प्रश्न Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

मी प्रश्न मी मीच उत्तर

December 04, 2013
“कधी ओंजळीत, मी कधी पानांवरती कधी संथ मी, कधी मी लाटांवरती कधी डॉळ्यांतुनी मी कधी श्वासातुनी झरतो, ओघळतो मी गालांवरती” ......मी प्रश्न...
मी प्रश्न मी मीच उत्तर मी प्रश्न मी मीच उत्तर Reviewed by Hanumant Nalwade on December 04, 2013 Rating: 5

मला खुपदा प्रश्न पडतो

November 25, 2013
मला खुपदा प्रश्न पडतो  आयुष्य कसं असतं? कधी कधी वाटतं, आयुष्य असतं एखाद्या तळ्यासारखं  कुणीही यावं, एखादा दगड टाकुन जावं दगड टाकणारा निघ...
मला खुपदा प्रश्न पडतो मला खुपदा प्रश्न पडतो Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5

तर मी खुश आहे

July 24, 2013
फुला सारखी हसत राहिलीस .............. तर मी खुश आहे, मोकळेपणाने जगत राहलीस .............. तर मी खुश आहे, मी असं नाही म्हणत कि रोज मला भेट.....
तर मी खुश आहे तर मी खुश आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.