Friday, August 16, 2013

नेहमीच जिंकायचे आहे

मला फक्त तुझ्यासोबत हसायचे आहे
.
तुझ्या खांद्यावर डोकेठेवून रडायचे आहे
.
मन मोकळे करून , तुझ्या गप्पांमध्ये हरवायचे आहे
.
हरवून स्वतःला शोधायचे आहे
.
मला काहीच नको फक्त तुझी सावली बनून जगायचे आहे
.
नशिबाच्या या खेळात तुला नेहमीच जिंकायचे आहे...
Reactions: