Results for नशीबवान तर सगळेच असतात

नशीब पण

December 16, 2013
नशीब पण कसं असतं ना, ज्या व्यक्ती बरोबर आपण खरंप्रेम करतो ती आपल्याला आयुष्यात कधीच भेटत नाही पण जे व्यक्ती प्रेमाला नुसतं खेळ समजून ख...
नशीब पण नशीब पण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

एखादाच असतो

November 26, 2013
नशीबवान तर सगळेच असतात  नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात  दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात  कर्तुत्...
एखादाच असतो एखादाच असतो Reviewed by Hanumant Nalwade on November 26, 2013 Rating: 5

नशीबवान तर सगळेच असतात

February 27, 2011
नशीबवान तर सगळेच असतात नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात कर्तुत्वव...
नशीबवान तर सगळेच असतात नशीबवान तर सगळेच असतात Reviewed by Hanumant Nalwade on February 27, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.