Results for ते ह्र्दय जणू चुकार होते
कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5

ते ह्र्दय जणू चुकार होते

September 19, 2013
तीलाच द्याव मन हेच विचार होते तीच्या निशब्द ह्र्दयात नकार होते. ती दोष देउन जरी नियतीस गेली माझे तिच्याहुन नशीब सुमार होते. कर्जात बूडु...
ते ह्र्दय जणू चुकार होते ते ह्र्दय जणू चुकार होते Reviewed by Hanumant Nalwade on September 19, 2013 Rating: 5

कारण ती आलीच नाही

July 29, 2013
"कारण ती आलीच नाही" सांज सरता सरता रात्र झाली मनातील हुरहूर दाट झाली भीतीनेही काळजात साद दिली कारण ती आज नाही आली न भेटता हि ती...
कारण ती आलीच नाही कारण ती आलीच नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on July 29, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.