Sunday, December 1, 2013

पुढला जन्म घेईनतुझ्यावर प्रेम करतानाकसलाच विचार केला नव्हता.
.
वाटायचं साक्षात परमेश्वर पाठीशी होता.
.
वाटत नाही दुःख तू सोडून गेल्याच,दुःख वाटते ते फक्त तुझ्यात जीव गुंतवल्याच.
.
मरतानाही तुझ्झाच विचार शेवटी मनात येऊन जाईल.
.
पुढल्या जन्मी तरी तू माझी व्हाव्हीस हेच वचन घेऊन देवाकडून पुढला जन्म घेईन...
Reactions: