Results for जगशील का

आपल्या काहीच नसावे

December 09, 2013
कुणाची अशीही सोबत असू नये की प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी ती साथ गमवण्याच्या केवळ भीतीने डोळ्यात खळकन अक्ष्रू जमावी.कुणाला इतकाही माझा म्हण...
आपल्या काहीच नसावे आपल्या काहीच नसावे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

अजून जगावस वाटत

August 06, 2013
तुझ्याशी बोलून बर वाटत.तुझ्या सहवासात खेळावस वाटत.. तुझ्या विचारांच्या समुद्रात दुबावस वाटत.. तुझ्याशी विनाकारण भांडावस वास वाटत.. तू रु...
अजून जगावस वाटत अजून जगावस वाटत Reviewed by Hanumant Nalwade on August 06, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.