कुणीतरी असाव

कुणीतरी असाव .........
कुणीतरी असाव, आपल वाटणार,
कुणीतरी असाव, आठवण काढणार !

कुणीतरी असाव, स्वप्नी येणार !
कुणीतरी असाव, आसव टीपणार !

कुणीतरी असाव, गाली हसणार !
कुणीतरी असाव लाजवणार !

कुणीतरी असाव, मोहरवुन टाकणार !
कुणीतरी असाव, चांदण्यांचा वर्षाव करणार !

खरच कुणीतरी असाव, क्षितिजापार घेवून जाणार !!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade