Results for करवत नाही मला

रागवू नकोस मला

December 17, 2013
मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उदास हो...
रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

विचार कर रे परत येण्याचा

December 16, 2013
आपणच ठरवल होत ना रे कधीच सोडायची नाही साथ एकमेकांची पण, आयुष्यात कुठे काय ते मोठे वादळ आले तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न तर कर मी स्...
विचार कर रे परत येण्याचा विचार कर रे परत येण्याचा Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

करवत नाही मला

July 21, 2013
कसं सांगू तुला? आज तुला मी हरवलं आणि तू मात्र जिंकला कसं सांगू तुला ? तू नसशील तर काय होईल कळेनाच मला कसं सांगू तुला ? तुझ्या असण्याची ...
करवत नाही मला करवत नाही मला Reviewed by Hanumant Nalwade on July 21, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.