Results for कधी अस्त होत नाही

कधी अस्त होत नाही

September 09, 2014
मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...
कधी अस्त होत नाही कधी अस्त होत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

कधी अस्त होत नाही

December 01, 2013
मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...
कधी अस्त होत नाही कधी अस्त होत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 01, 2013 Rating: 5

परत कधीच येणार नाही

December 01, 2013
वाट पाहणं त्रासदायक नसतं...त्रासदायक असते... ही जाणीव की, आपण ज्या व्यक्तीची वाट पाहतोय... ती व्यक्ती आपल्या आयुष्यात परत कधीच ये...
परत कधीच येणार नाही परत कधीच येणार नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.