Sunday, December 1, 2013

परत कधीच येणार नाही


वाट पाहणं त्रासदायक नसतं...त्रासदायक असते...

ही जाणीव की, आपण ज्या व्यक्तीची वाट पाहतोय...

ती व्यक्ती आपल्या आयुष्यात परत कधीच येणार नाही...


Reactions: