Results for आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला
Jab tak hum kisi ke humdard nahi bante na Jab tak hum kisi ke humdard nahi bante na Reviewed by Hanumant Nalwade on June 27, 2014 Rating: 5

खरंच का मला विसरलीस तु

November 24, 2013
बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे. विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे . बदललाय मी माझा रस्...
खरंच का मला विसरलीस तु खरंच का मला विसरलीस तु Reviewed by Hanumant Nalwade on November 24, 2013 Rating: 5

शेवटची भेट

October 15, 2013
तुला नको असले तरी मला शेवटचं भेटायचं आहे तू कधीच न दिसण्याच्या आधी डोळे भरून पहायच आहे ठरवलं आहे दोघांनीही कि भेटल्यावर डोळ्यांतआणायचं न...
शेवटची भेट शेवटची भेट Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला

February 27, 2011
आठवण आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला तु कदाचीत रडशीलही हात तुझे जुळवुन ठेव तु सगळी आसवं तुझी त्यात सामावतील जो थांबला तुझ्या हातावर नीट बघ...
आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on February 27, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.