कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात

काही नाती बांधलेली असतात ती सगळीच खरी नसतात
बांधलेली नाती जपावी लागतात काही जपून ही पोकळ राहतात
काही मात्र आपोआप जपली जातात कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात.
कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात Reviewed by Hanumant Nalwade on February 28, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.