Wednesday, July 24, 2013

सांगना का असे घडावे

सांगना का असे घडावे?
मी पाहता नभी मेघही सरावे मेघाळलेल्या नभीक्षणात चांदणे खुलावे... सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ||
दिवसास माझे चित्त नसावे रात्री स्वप्नांतही तूच दिसावे सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ||
सर्वच चेहऱ्यांत तुलाच पाहावे तरी पुन्हा तुलाचस्मरावे सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ||
यातनांनी मनीचे रान भरावे आसवांनी उरीचे बंध तुटावे सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ||
Reactions: