गमावलं मी पण होतं..

गमावलं तिने पण होतं..

फरक फक्त एवढा आहे..??
...
तिला मिळविण्या करीता मी सर्व
काही गमावलं..

अन्..??

ति ने सर्व
काही मिळविण्या करीता मला गमावलं..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top