Friday, November 22, 2013

विसरण्यासाठीँ..

"एक क्षण लागतो कुणाला तरी हसवण्यासाठी..,
"एक क्षण लागतो कुणाला तरी रडवण्यासाठी,
 
ङोळ्यात पाणी,अन् ऊरल्यातफक्त तुझ्या आठवणी's photo.
 
पण फक्त एक नजर लागते कुणावर तरी"प्रेम" करण्यासाठी
आणि आयुष्य लागतेत्याला विसरण्यासाठीँ..
 
Reactions: