बरोबर ना

आयुष्यातल एक सत्य...!!
आपण Miss,त्यांनाच करतो.....
...
ज्यांना आपण,गमावलेलं असतं.....बरोबर ना ???
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade