चुकूनही कधी समोर नको येउस...
नाहीतर पुन्हा विश्वास ठेवण्यास मजबुर होईन मी...
आठवणींचं ओझं एवढं आहे... की...
पुन्हा तुझ्या प्रेमात सये... चुर चुर होईन मी...!!!चुकूनही कधी समोर नको येउस...
नाहीतर पुन्हा विश्वास ठेवण्यास मजबुर होईन मी...
आठवणींचं ओझं एवढं आहे... की...
पुन्हा तुझ्या प्रेमात सये... चुर चुर होईन मी...!!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top