अशी आहे माझी प्रेयसी

माझी प्रेयसी
अशी आहे माझी प्रेयसी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी आहे माझी मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी...
खुबसुरत नसलीतरी, चारचौघात मला शोभून दिसणारी
शेर -ए-गझल नसली तरी, माझी एक छानशी चारोळी
बागेतल्या फुलांसारखी सुंदर नसली तरी, पण
अंगणातल्या तुळसेसारखी पवित्र हाय… हेलो… नया दौर असला तरी
नव्या जुन्याची सांगड घालणारी
पण मनाने सुंदर नात्यांच्या नाजुक धाग्यांना हळुवार जपणारी
मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी
अशी आहे माझी प्रेयसी
अशी आहे माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.