असावं.

प्रेम केले मनापासून पण कधीच तिला ते समजले नाही...
सुखी ठेव देवा तु तिला, तिचे दुख पण मला बघवत नाही...

चांदण प्रीतीने लुकलुकणार असावं,
आठवणींच्या आभाळात झगमगणार असावं.
मग सगळेच रमून आठवणींत या म्हणतील,
आपल हि कुणीतरी नक्कीच असावं…
 
असावं. असावं. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 06, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.