व्यक्ती.

Photo: माणसाचे आयुष्य फक्त दोनवेळा बदलते...
एकदा ..,
जेव्हा कुणीतरी खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते...

दुसऱ्यांदा ..,
जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून निघून जाते...माणसाचे आयुष्य फक्त दोनवेळा बदलते...
एकदा ..,
जेव्हा कुणीतरी खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते...

दुसऱ्यांदा ..,
जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून निघून जाते...
व्यक्ती. व्यक्ती. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.