Photo: माणसाचे आयुष्य फक्त दोनवेळा बदलते...
एकदा ..,
जेव्हा कुणीतरी खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते...

दुसऱ्यांदा ..,
जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून निघून जाते...माणसाचे आयुष्य फक्त दोनवेळा बदलते...
एकदा ..,
जेव्हा कुणीतरी खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते...

दुसऱ्यांदा ..,
जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून निघून जाते...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top