मी तुझाच राहील

तू माझ्या पासून दूर गेलीस तरी तुझी आठवण मी नेहमी करत राहील ..

काय माहीत जीवनाच्या कोणत्या वळणावर आपली परत भेट होईल ..

भेटशील कधी मला तर तुझ्याशी दोन शब्द बोलायला मी तयार राहील ..

विसरू नका मला कधीच तु माझी नसलीस तरी मी तुझाच राहील ..
मी तुझाच राहील मी तुझाच राहील Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.