पाहिलय.

Photo: शेवटचे तुला हसताना पाहिलय,
गालावर पडनारया खळीला पाहिलय.
शेवटचे तुला खेळताना पाहिलय,
खेळता खेळता चिडताना पाहिलय.
शेवटचे तुला वाट बघताना पाहिलय,
हातात नसलेल्या घडाळ्याकडेबघतान ा पाहिलय. शेवटचे तुला रडताना पाहिलय,
गालावरुन ओघळनारया अश्रुनापाहिलय.
शेवटचे तुला विसरताना पाहिलय,
दिलेल्या वचनाना तोडताना पाहिलय.
शेवटचे,
शेवटचे मी स्वःताला पाहिलय मला माहित नाहि नन्तर माझ्या शरीराच काय झालय.........शेवटचे तुला हसताना पाहिलय,
गालावर पडनारया खळीला पाहिलय.
शेवटचे तुला खेळताना पाहिलय,
खेळता खेळता चिडताना पाहिलय.
शेवटचे तुला वाट बघताना पाहिलय,
हातात नसलेल्या घडाळ्याकडेबघतान ा पाहिलय. शेवटचे तुला रडताना पाहिलय,
गालावरुन ओघळनारया अश्रुनापाहिलय.
शेवटचे तुला विसरताना पाहिलय,

दिलेल्या वचनाना तोडताना पाहिलय.
शेवटचे,
शेवटचे मी स्वःताला पाहिलय मला माहित नाहि नन्तर माझ्या शरीराच काय झालय.........
पाहिलय.  पाहिलय. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.