फक्त ती..ती म्हणजे कोण ?

ती म्हणजे ?
एके काळी मला पाहून लाजणारी,

अन गालातल्या गालात गोड हसणारी..
कि आता, 

मला पाहून हि न पहिल्या सारख करणारी,

अन माझ्या समोरून निघून जाणारी..
ती.. ती म्हणजे ?
एके काळी माझ्या फोनची वाट पाहणारी,
मी नाही केला तर स्वःताहून फोन करणारी..
कि आता,

माझं नाव पाहताचं, माझा फोन कट करणारी..
ती.. ती म्हणजे ?
एके काळी माझ्याशी बोलताना,फक्त माझ्याचं कडे पाहणारी,
जर मी इथे तेथे पाहू लागलो, तर माझ्यावर ओरडणारी..
कि आता,
मी बोलताना माझ्या कडे लक्ष हि न देणारी..
अन मनात, असूनही, माझ्याशी एक शब्द हि न  बोलणारी..
ती.. ती म्हणजे ?
एके काळी माझी सावली म्हणून चालणारी,
कि आता,
माझ्या बरोबर नसणारी..
ती.. ती म्हणजे ?
एके काळी माझ्या वर जिवापाड प्रेम करणारी,
मलाचं मित्र, नी मलाचं सर्वस्व मानणारी..
कि आता, मी कोणी हि नाही तीच्यासाठी, असं वागणारी..
ती.. ती म्हणजे ?
आधी प्रियासी, अन आता, मित्र हि नसणारी..
ती.. ती म्हणजे कोण ?
काहीचं न कळणारी, तरी हि आयुष्यात, परत तिचं हवी हवी शी वाटणारी.
तरी हि आयुष्यात, परत तिचं हवी हवी शी वाटणारी.
ती..आणि फक्त ती..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade